A hypopor.hu oldal látogatásának feltételei / impresszum

Alapok

Amennyiben Ön elérte és részben vagy egészben használja az üzemeltető által üzemeltetett HYPOPOR weboldalt (továbbiakban HYPOPOR.hu) és annak aloldalait, társoldalait, akciós oldalait, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, illetve elfogadja a Látogatási Feltételeket, amely Ön és a HYPOPOR.hu, illetve az azt üzemeltető személy között, mint egyezség létrejött. Az HYPOPOR.hu fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Látogatási Feltételeket, és az Ön felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a Látogatási Feltételekkel, kérjük ne látogassa a HYPOPOR.hu oldalt, annak aloldalait, Facebook oldalát (www.facebook.com/hypopor).

Személyi feltételek

A HYPOPOR.hu oldalt természetes személy és cég is látogathatja. A HYPOPOR.hu mindent megtesz, hogy - Adatvédelmi elveinek megfelelően - az Ön személyes adatai a lehető legnagyobb diszkrécióval és felelősséggel legyenek kezelve. Az általunk gyűjtött információk kizárólag ahhoz szükségesek, hogy az Önnel való kapcsolattartást lehetővé, az oldal ismételt használatát az Ön érdekében gyorsabbá, praktikusabbá tegyék. Harmadik féllel csak akkor osztunk meg információt, ha azt Ön a vásárlás során igényli (posta, futárszolgálat, stb.) A HYPOPOR fenntartja a jogot, hogy bárkinek megtiltsa oldalai látogatását, megtekintését, aki sérti üzleti érdekeit, rontja a HYPOPOR megítélését, jó hírnevét.

Szállítási és vásárlási feltételek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 7. § (1) A 3. pont
A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok.
A 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. dohánytermékek;
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jövedéki törvény szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
...

A HYPOPOR reklámozásának, hirdetésének feltételei

A vonatkozó 528/2012/EU rendelet 72. cikk (1) bekezdése értelmében a HYPOPOR reklámozásakor, plakáton, szórólapon, prospektuson, molinón, weboldalon, stb... minden egyes kiszerelésnél, termék képen kötelező feltüntetni az alábbi mondatot:
“Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!”


Hibák

A HYPOPOR.hu nem vállal felelősséget a tipográfiai és egyéb elírási hibákért, és fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az olyan megrendelést, amely bármely okból téves adatokat tartalmaz, akár a visszaigazolást követően is.
Az oldalon található termékképek, fotók egyes esetekben csupán illusztrációk, nem minden esetben az adott termék valós kinézetét tartalmazzák. A HYPOPOR.hu elhárít mindenfajta felelősséget, kifogást, amely a termékfotó és a konkrét termék közötti különbözőségből adódik.

Harmadik fél

A HYPOPOR.hu az oldalon, illetve az eladási helyen sok olyan szolgáltatást kínál, amelyet harmadik fél is végez (pl.: csomagküldés, futárszolgálat, stb.). Jelen szabályzattal Ön elfogadja, hogy a HYPOPOR.hu nem felelős az Ön és a harmadik fél között létrejövő - szerződési feltételek vonatkozásában, - a szolgáltatás minőségével, - bármilyen, a szolgáltatás kapcsán közvetlenül vagy közvetve létrejövő káresemény vonatkozásában.

Viták

Jelen szabályzat elfogadásával Ön kijelenti, hogy harmadik személy által a HYPOPOR.hu-n keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a HYPOPOR.hu oldal üzemeltetőjét, (és a számára munkát végzőket, dolgozókat).

Kérjük, mindennemű problémájával, észrevételével, javaslatával, panaszával forduljon hozzánk bizalommal.
Panasz esetén: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Budapest , József Krt. 6. Telefon: 06 1 210-4665

Adatok pontossága

A HYPOPOR.hu mindent megtesz, hogy az oldalon található összes adat, információ korrekt, naprakész legyen, azonban elhárít minden felelősséget, amely a site-on véletlenül előforduló téves információkból, elírásokból, tipográfiai hibákból adódik.

Adatok beérkezése, feldolgozása

A HYPOPOR.hu a személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) fokozott betartására. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a HYPOPOR.hu a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.

A HYPOPOR.hu által gyűjtött adatok

A HYPOPOR.hu automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak.

A HYPOPOR.hu hírlevele

Regisztrálásával elfogadja, hogy a HYPOPOR.hu bármikor elektronikus levélben értesíthesse aktualitásairól. A hírlevelek az alábbi címről érkezhetnek: hirlevel@HYPOPOR.hu.

A HYPOPOR.hu nyereményjátékai

A Hypopor.hu által szervezett nyereményjátékokban bárki részt vehet, aki megfelel a kiírás szerinti feltételeknek. Nem vehetnek részt a Hypopor.hu dolgozói, azok közeli hozzátartozói és viszonteladói.
A www.facebook.com/hypopor címen rendezett nyereményjáték nyereménye kizárólag a saját, Hypopor márkanevű termékekre korlátozódik. A nyeremény eljutatásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A nyeremények előre egyeztetett időpontban személyesen is átvehetőek.


Az adatok továbbítása

A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. A szolgáltatások egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a HYPOPOR.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, cím, telefonszám. Az érintett a HYPOPOR.hu által kezelt adatait a főlapon elhelyezett link segítségével bármikor megtekintheti, módosíthatja. Az adatkezeléshez való hozzájárulás esetén a HYPOPOR.hu a személyes adatokat akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A HYPOPOR.hu a hozzájárulást megadottnak tekinti, ha a látogató saját adatait a Hypopor.hu vagy a Facebook oldala rendelkezésére bocsátja.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége Az adatgyűjtéssel a HYPOPOR.hu elsődleges célja, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújtson felhasználói számára, továbbá megteremtse az interaktív kommunikáció lehetőségét. A személyes adatok megadása révén a HYPOPOR.hu képessé válik arra, hogy az adott felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmat szolgáltasson, illetve hirdetéseket közvetítsen részére. A HYPOPOR.hu csak fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen adatokat gyűjti, és azokat csak a szükséges mértékben és ideig tárolja. A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a HYPOPOR.hu kezeli, és azokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja és nem hozza nyilvánosságra. A Szolgáltatások egyes részeinek igénybevétele esetén (pl. online hirdetés, posta szolgálat) a HYPOPOR.hu a személyes adatokat szerződéses partnereinek is továbbíthatja.

Adatbiztonság

A HYPOPOR.hu mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében gondoskodik a technikai feltételek megteremtéséről és az eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek. Habár a HYPOPOR.hu minden erőfeszítést megtesz a személyes adatok védelmében, a technika jelen állása mellett mégsem szavatolhatja az interneten keresztül történő adatátvitel, a részére küldött, vagy oldalairól lehívott adatok teljes biztonságát. Amennyiben a felhasználó önkéntesen személyes adatokat küld az interneten keresztül, tudomással kell bírnia arról, hogy az adatokat arra illetéktelen személyek is kifürkészhetik, amelyért a HYPOPOR.hu felelősséget nem vállal.

A Hypopor védjegy

Bécsi osztályjelzet 24.13.9, 26.11.11, 27.5.8

Árujegyzékek

1 Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra; vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra; klór; vízkezelésre használt vegyszerek; vegyi összetételek vízkezeléshez; baktériumölők (nem orvosi vagy állatorvosi használatra); készítmények növények kórokozók elleni védelmére; gyártási folyamatokban használt fertőtlenítő hatású detergensek.

5 Fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra; fertőtlenítők úszómedencékhez; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítő lemosószerek (kivéve szappanok); csíraölő (fertőtlenítő) szerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek (kivéve fertőtlenítő szappan); tuberkulózis elleni készítmények; spóraölők; vírusölő szerek; baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; gombaölő szerek (fungicidek); gombaölő szerek, fungicidek; fungicid (gombaölő) gombás anyagok; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; fertőtlenítő készítmények gyümölcsök és zöldségek lemosására; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; fertőtlenítőszerek állatgyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek fogorvosi készülékekhez és műszerekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez és készülékekhez.

35 Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások.

40 Vízkezelés; vízkezelés és -tisztítás; vízkezelés és víztisztítás; vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; vízkezelési szolgáltatások.

Üzemeltető: HYPOPOR Kft.
Cím: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Cégjegyzékszám: 01-09-200822
Adószám: 25118317-2-42
Bankszámlaszám: OTP 11736006-20408307
Statisztikai számjel: 25008317-2059-113-01
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93205/2016
E-mail: info[kukac]hypopor.hu
Telefon: 06 30 339 4550
Hivatalos weboldal: www.hypopor.hu
Facebook: http://www.facebook.com/hypopor
Szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató: Nextserver.hu Rackhost Zrt., 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
A megkötött szerződés írásban kötöttnek minősül, mely a későbbiekben visszakereshető
A szerződés egyelőre nem utal semmilyen magatartási kódexre


Kelt: 2005.01.14.
Módosítva: 2021.05.10.