BIZTONSÁGI ADATLAP

Az alábbi online adatlap kitöltésével igényelheti a legfrissebb Hypopor Biztonsági adatlapot. Kérjük, valós adatokat adjon meg, mivel az eredeti Hypopor aktuális Biztonsági adatlapját - előzetes cégellenőrzést követően - a megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Minden mező kitöltése kötelező!
Legfrissebb verziószám: 10.
Felülvizsgálat időpontja: 2019.01.30.

E-mail cím:
Név vagy cég neve:
Város:
viszonteladó    végfelhasználó
Gyártási tételszám:
Vonalkód:
Telefonszám:
Mikor vásárolt utoljára Hypoport?
Hol vásárolta Hypoport?
Amennyiben üzlete van, szeretne megjelenni a boltkeresőben? igen    nem
Az adatkezelési tájékoztatót megértettem és elfogadom:
Írja be a biztonsági kódot:FIGYELEM!
Egyre többen jelentkeznek az eredeti Hypopor biztonsági adatlapjáért, ami természetesen minden hasonló terméknél kötelező elem, azaz a vásárlás helyszínén kell kérni. Sajnos a kérések többsége az elmúlt pár napban olyan termékre vonatkozott, ami nem az eredeti Hypopor, nincs rajta a gyártó illetve tételszám megjelölve. A csalóknak áldozatul estek kisboltok, közintézmények, iskolák, óvodák, idősotthonok is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy cégünk csak az eredeti Hypopor vásárlása esetén tud biztonsági adatlapot küldeni. Hamisított termékek esetén nem. Amennyiben nem biztos a vásárolt termékben, hívja ügyfélszolgálatunkat vagy jelezze az üzletben a hibát. Egy esetleges ÁNTSZ ellenőrzéskor is hívjon minket bizalommal. A hatóságok előtt ismertek a szabályellenes termékek, vizsgálatuk folyamatban van.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal fenti ügyszámokon az alábbi intézkedést tette ezidáig:

A termék feliratozása, jelölése hiányos, biztonsági adatlapot a hatóság kérésére sem tudtak felmutatni, ezért a területileg illetékes Népegészségügyi Hatóságot a hatósági eljárás lefolytatására kérték fel. Bejelentésünk tehát megalapozott volt.

"A Hivatal a tv. 2. paragrafusa (4) alapján tájékoztatott, hogy bejelentésünk megalapozott, ezért a Hivatal az ügyben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete alapján a szükséges intézkedést megteszi."

Természetesen továbbra is díjmentesen cseréljük az eredeti Hypoporra a hamis termékeket blokk/számla és jegyzőkönyv ellenében.

2017.12.01.